• Levering binnen 24 uur
  • Persoonlijk advies
  • Uit voorraad leverbaar
Biensma 39 * 9001 XZ * Grou
T. (+31) 0566 624362
info-nl@armosa.eu

Uw privacy | Armosa BV (voorheen Span Groothandel)

Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de AVG, de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

1. Bedrijfsgegevens

Naam bedrijf: Armosa BV
Website: https://www.spangroothandel.nl (tzt agrivet.armosa.eu)
Inschrijfnummer KvK: 01060031
BTW-nummer: NL005442382B01

2. Uw E-mailadres

Wij gebruiken uw e-mailadres alleen wanneer u bij ons een bestelling hebt geplaats of informatie hebt opgevraagd.

3. Uw Postadres

Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van toeinformatie die u hebt aangevraagd.

4. Uw Telefoonnummer

Wij gebruiken uw telefoonnummer alleen om met u te overleggen over een bestelling of factuur.

5. Overige persoonsgegevens

Overige persoonsgegevens, die wij van u ontvangen via onze website, verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:

1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking.

Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Uw persoonsgegevens

Uw gegevens worden door ons alleen intern gebruikt en worden niet doorgegeven aan anderen, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn of dat moeten doen op grond van een gerechtelijke uitspraak.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van uw persoonsgegevens.

8. Veiligheid opslag van gegevens

Veiligheidscriteria

a. Op de pagina van onze website waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

9. Toegang tot uw gegevens

Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact

Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:

a. Op het volgende e-mailadres: info-nl@armosa.eu
b. Op het volgende telefoonnummer: +31566624362

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op onze website publiceren en toevoegen aan onze e-mail. 

Wanneer u de persoonsgegevens die wij van u hebben geregistreerd, wilt opvragen, wilt laten aanpassen, of wilt laten verwijderen, kunt u dit via info-nl@armosa.eu aan ons laten weten.